Geštalto psichoterapija

Geštalto psichoterapija kilusi 20-ojo amžiaus viduryje Jungtinėse Amerikos Valstijose, šiuo metu yra viena iš labiausiai žinomų ir praktikuojamų pasaulyje psichoterapijos krypčių.

Geštalto psichoterapijos praktikoje remiamasi  šiais pagrindiniais principais:

 1.     Augimas. Kiekvienas žmogus gali būti sveikas, kūrybiškai prisitaikantis ir augantis. Geštalto psichoterapijos tikslas – didinti žmogaus sąmoningumą, padėti suvokti ir įveikti kliūtis, trukdančias žmogui keistis ir augti bei atrasti naujus, kūrybiškus kelius siekiant harmoningo santykio tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos.
 2.     Patyrimas. Siekiama padidinti žmonių suvokimą, akcentuojant betarpišką patyrimo įsisąmoninimą, išbandant naujas elgesio formas bei sujungiant šią patirtį su intelektualiu supratimu.
 3.     Dabartis. Kreipiamas ypatingas dėmesys į tai, kas pasirodo esamuoju laiku, momentas po momento, čia ir dabar, laikant sąmoningą dabarties momento išgyvenimą vartais į dabartį, praeitį ir ateitį, keliu vedančiu į savęs ir aplinkos teisingą suvokimą, santykį ir veiksmą.
 4.     Žmogus kaip visuma. Fiziniai, emociniai, intelektualiniai, dvasiniai aspektai nuolat veikia, siekdami pusiausvyros tarpusavyje bei su aplinkiniu pasauliu. Taip pat ir porą, šeimą ar grupę sudarantys žmonės yra tarpusavyje susijusios ir sąveikaujančios visumos dalys, siekiančios pusiausvyros tiek savyje, tiek santykiuose su kitais žmonėmis. Geštalto psichoterapija siekia harmoningo žmogaus, poros, šeimos ar grupės vystymosi ir funkcionavimo, kreipiamas dėmesys į kiekvieną iš šių aspektų ar dalių bei į visą visumą. 

Rekomenduojame nebijoti kreiptis – tik stiprus žmogus gali išdrįsti pamatyti savo sunkumus ir juos išspręsti. Mūsų specialistai mielai Jums padės!

Susisiekite su mumis


  Ar turite pasirinkę pas kokį specialistą norėtumėte lankytis?*
  TaipNe

  Geštalto psichoterapija​ - mūsų komanda jums padės

  Ieva Varžaitė - Ganusauskienė

  Susisiekite su mumis


   Ar turite pasirinkę pas kokį specialistą norėtumėte lankytis?*
   TaipNe